Skuteczna Profilaktyka

Programy profilaktyczne „Młodość bez narkotków” i „Żyj poza klatką

Młodzież

Liczba nastolatków sięgających po substancje psychoaktywne rośnie w zatrważającym tempie. Poza rekreacyjnym zażywaniem środków odurzających, młodzież coraz chętniej regularnie eksperymentuje z lekami i tanimi „zamiennikami” o nieznanym składzie chemicznym (dopalacze). Takie poszukiwania drogi ucieczki od niepewnej rzeczywistości czasów kryzysu, w tym najdotkliwszego – kryzysu rodziny – narażają młodego człowieka na rozmaite niebezpieczeństwa: uzależnienie, niechciany seks, wejście w konflikt z prawem, trwały uszczerbek na zdrowiu, czego rezultatem jest zwykle zaprzepaszczenie niepowtarzalnej szansy rozwoju osobistego i godnej przyszłości.

 

Szkoła

Szkoła nie zastąpi młodemu człowiekowi domu. Może jednak stać się miejscem wyjątkowego spotkania, zdobywania pożytecznej wiedzy oraz uświadamiania realnych konsekwencji nadużywania alkoholu i środków odurzających. Marek Kotański – twórca Stowarzyszenia MONAR zajmującego się pomocą osobom uzależnionym – w jednym z wywiadów udzielonych na niedługo przed tragiczną śmiercią stwierdził: „najważniejszą sprawą jest teraz dla mnie zaimpregnować młodzież przed tym złem”.

Programy profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” i „Żyj poza klatką” realizujemy w polskich szkołach stale od 2000 roku.