Realizacje programów w ośrodkach edukacyjnych i wychowawczych

Rok 2017

 • 18 stycznia – spotkanie z uczniami Gimnazjum nr 7 w Warszawie,
 • 25 stycznia – spotkanie z uczniami Gimnazjum Sportowego nr 21 w Warszawie,
 • 9 lutego – spotkanie z uczniami Gimnazjum nr 7 w Warszawie,
 • 16 lutego – spotkanie z uczniami Gimnazjum Sportowego nr 21 w Warszawie,
 • 27, 28 lutego – spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach,
 • 3 marca – spotkanie z uczniami Gimnazjum Sportowego nr 21 w Warszawie,
 • 21 marca – szkolenie rodziców w zakresie rozpoznawania ryzykownych zachowań u dzieci – Gimnazjum Sportowe nr 21 w Warszawie,
 • 23, 24 marca – spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie,
 • 11 kwietnia – spotkanie z podopiecznymi Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania – Chata w Warszawie,
 • 19 kwietnia – szkolenie nauczycieli w zakresie rozpoznawania ryzykownych zachowań uczniów – Gimnazjum Sportowe nr 21 w Warszawie,
 • 22 kwietnia – spotkanie z podopiecznymi Klubu młodzieżowego ZUPP w Warszawie,
 • 30 maja – spotkanie z podopiecznymi Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Boja” w Otwocku,
 • 31 maja -  spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 12 w Warszawie,
 • 1 czerwca – zajęcia w ramach akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki w Grajewie,
 • 5 czerwca – spotkanie z uczniami Gminnego Publicznego Gimnazjum w Maniowach,
 • 5 czerwca – spotkanie z uczniami Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sromowcach Niżnych,
 • 21 czerwca – spotkanie z podopiecznymi Ośrodka Opiekuńczego Stowarzyszenia Wioska Dziecięca SOS w Lublinie,
 • 3, 4 października – spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 11 w Warszawie,
 • 20 października – spotkanie z podopiecznymi Fundacji Virako Szczęśliwe Podwórka w Łodzi,
 • 6, 7 listopada - spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie,
 • 14 listopada – szkolenie rodziców w zakresie rozpoznawania ryzykownych zachowań u dzieci – Zespół Szkół nr 14 w Warszawie,
 • 15 listopada - spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 11 w Warszawie,
 • 12 grudnia – spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach,
 • 13 grudnia – spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mońkach,
 • 14 grudnia – spotkanie z uczniami Gimnazjum Publicznego w Kalinówce Kościelnej.

Rok 2016

 • 11 stycznia — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego w Warszawie;
 • 20 stycznia — spotkanie profilaktyczne z osadzonymi kobietami w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie;
 • 16 lutego — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Gimnazjum w Mońkach;
 • 17 lutego — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grajewie;
 • 8 marca — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego w Warszawie;
 • 30 marca — spotkanie profilaktyczne z podopiecznymi Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Boja” w Otwocku;
 • 31 marca — spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z rodzicami nastolatków w klubie działającym przy parafii św. Wincentego à Paulo w Otwocku;
 • 27 kwietnia — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami oraz spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku;
 • 28 kwietnia — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Technikum Ekonomicznego w Więcborku;
 • 17 maja — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie;
 • 17 maja — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie;
 • 18 maja — szkolenie kuratorów i pedagogów w Klubie Muzycznym Anielski Młyn w Cieszynie;
 • 25 maja — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej FSO w Warszawie;
 • 2 czerwca — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Zespołu Szkół Nr 11. im. Władysława Grabskiego w Warszawie;
 • 3 czerwca — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie;
 • 8 czerwca — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Zespołu Szkół w Okszowie;
 • 8 czerwca — spotkanie z podopiecznymi Ośrodka Opiekuńczego „SOS” Stowarzyszenia Wioska Dziecięca w Lublinie;
 • 13 czerwca — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach;
 • 15 czerwiec — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie;
 • 14 września — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie;
 • 10 października — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu;
 • 20 października — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Zespołu Szkół Geologiczno-Geodezyjno-Drogowych w Warszawie;
 • 25 października — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie;
 • 25 października — spotkanie „Żyj poza klatką” z osadzonymi w Zakładzie Karnym w Chełmie;
 • 3 listopada — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Zespołu Szkół Geologiczno-Geodezyjno-Drogowych w Warszawie;
 • 22 listopada — spotkanie konsultacyjno-warsztatowe z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Geologiczno-Geodezyjno-Drogowych w Warszawie;
 • 29 listopada — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami Gimnazjum w Mońkach;
 • 6 grudnia — spotkanie „Młodość bez narkotyków” z uczniami szkół ponadpodstawowych organizowane przez Straż Miejską w Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie.

Rok 2015

 • 27 stycznia / spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków”  z 85 uczniami Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy;
 • 29 stycznia  / spotkanie z 70 podopiecznymi Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu;
 • 30 stycznia – spotkanie z 25 uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie;
 • 7 lutego / spotkanie ze 120 studentami Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku;
 • 18 lutego – spotkanie z 40 podopiecznymi Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Fundacji Intergracja JPII w Łodzi;
 • 26 lutego – spotkanie z 200 uczniami Gimnazjum w Łyskach;
 • 27 lutego – spotkanie z 50 osadzonymi w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu;
 • 9 marca – spotkanie z 90 uczniami Publicznego Gimnazjum w Sobolewie;
 • 23 marca – spotkanie ze 150 uczniami Gminnego Publicznego Gimnazjum w Maniowach oraz spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych;
 • 8 kwietnia – spotkania z 30 podopiecznymi Domu Dziecka w Skwierzynie i 30 osadzonymi w Zakładzie Karnym w Międzyrzecu;
 • 9 kwietnia – spotkania z 20 podopiecznymi Domu Dziecka w Świebodzinie oraz z 30 osadzonymi w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wielkopolskim;
 • 27-30 kwietnia – spotkania z 600 uczniami Szkoły Podstawowej nr 25 w Chorzowie, Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich, oraz Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Siemianowicach Śląskich;
 • 29 maja – spotkania z 200 uczniami Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie;
 • 15 czerwca – spotkanie ze 120 podopiecznymi Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Boja”oraz z 80 uczniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Otwocku;
 • 16 czerwca – spotkanie z 60 uczniami Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum w Magdalence oraz ze 100 uczniami Zespołu Szkół Publicznych w Łazach;
 • 17 czerwca – spotkanie z 200 uczniami Gimnazjum nr 2 w Otwocku;
 • 18 czerwca – spotkanie ze 160 uczniami Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Warszawie;
 • 23 września – spotkanie ze 120 uczniami Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach;
 • 24 września – spotkanie ze 160 uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie;
 • 25 września – spotkanie ze 100 uczniami Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu;
 • 29 września – spotkanie z 40 podopiecznymi Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” w Różewcu;
 • 6 października – spotkanie ze 180 uczniami Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku;
 • 7 października – spotkanie z 60 uczniami Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego; w Warszawie;
 • 15 października – spotkania z 75 uczniami Zespołu Szkół w Pruchnej oraz 75 uczniami Zespołu Szkół w Drogomyślu;
 • 16 października – spotkanie z 300 uczniami Gimnzajum w Strumieniu;
 • 26 października – spotkanie z 70 uczniami Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowego w Warszawie;
 • 19 listopada – spotkanie z 420 uczniami Gimnazjum nr 7 w Rybniku oraz spotkanie z 20 podopiecznymi Domu Dziecka w Częstochowie;
 • 20 listopada – spotkanie ze 120 uczniami IX Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie i z 20 osadzonymi w Zakładzie Karnym w Herbach;
 • 14 grudnia – spotkanie ze 120 uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku;
 • 15 grudnia – spotkanie z 30 uczniami Gimnazjum w Radziłowie;
 • 16 grudnia – spotkanie z 30 uczniami Publicznego Gimnazjum nr 3 w Grajewie.

Rok 2014

 • 24 stycznia / I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotków” z udziałem 100 uczniów;
 • 25 stycznia/ Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi we Wschowie – spotkanie profilaktyczne „Żyj poza klatką” z udziałem 100 uczniów;
 • 7 lutego / Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grajewie – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 40 uczniów;
 • 3 marca / Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotków” z udziałem 120 uczniów;
 • 16 kwietnia / Klub młodzieżowy przy Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Otwocku – spotkanie profilkatyczne z udziałem 12 uczestników;
 • 20 maja / Zajęcia profilaktyczne dla 80 uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Terapii i Profilaktyki „BOJA”;
 • 27 maja / Gimnazjum nr 1 w Srokowie – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotków” z udziałem 120 uczniów;
 • 1 czerwca / Zespół Placówek Oświatowych w Maniowach – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 120 uczniów;
 • 15 czerwca / Szkoła Podstawowa w Sromowcach Niżnych – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 60 uczniów;
 • 16 października / Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie – spotkanie profilaktyczne „Żyj poza klatką” z udziałem 250 uczniów;
 • 16 października / Chełmskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie – spotkanie profilaktyczne z udziałem 20 wychowanków;
 • 16 października / Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu – spotkanie profilkatyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 70 wychowanków;
 • 29 października / Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Chełmie – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 120 uczniów;
 • 19 października / Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 120 uczniów;
 • 30 października / Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku – spotkanie profilaktyczne „Żyj poza klatką” z udziałem 150 uczniów oraz szkolenie dla nauczycieli;
 • 31 października / I Liceum Ogólnokształcące im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 100 uczniów;
 • 12 listopada / Zespół Szkół Technicznych w Pszczynie - spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 100 uczniów;
 • 12 listopada / I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie - spotkanie profilaktyczne „Żyj poza klatką” z udziałem 120 uczniów;
 • 12 listopada / Dom Dziecka w Pszczynie – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 20 wychowanków;
 • 13 listopada / Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 100 uczniów;
 • 14 listopada / Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Rybniku - spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 250 uczniów;
 • 14 listopada / Dom Dziecka w Palowicach - spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 20 wychowanków;
 • 9 grudnia / Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 200 uczniów;
 • 10 grudnia / Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” – realizacja programu profilaktycznego „Żyj poza klatką” w ramach akcji „Narkotykowe dylematy” dla 350 uczniów lokalnych szkół ponadpodstawowych.

Rok 2013

 • 9 stycznia / Dom Dziecka nr 4 w Warszawie – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotków” z udziałem 19 wychowanków;
 • 24 stycznia/ Zespół Szkół w Milanówku – spotkanie z uczniami poświęcone problematyce uzależnień od internetu i gier komputerowych;
 • 25 stycznia / Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 40 uczniów;
 • 15 lutego / Zespół Szkół w Milanówku – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 30 uczniów;
 • 1 marca / Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 35 uczniów;
 • 4 marca / Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej – dwa spektakle multimedialne „Żyj poza klatką” dla 400 uczniów;
 • 15 marca / Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy – spotkanie profilaktyczne „Żyj poza klatką” z udziałem 80 uczniów;
 • 21 marca / Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – wiosenne spotkanie w ramach programu „Żyj poza klatką” z udziałem 150 uczniów;
 • 9 kwietnia / Gimnazjum w Mońkach i Zakład poprawczy w Goniądzu – spotkanie profilaktyczne „Żyj poza klatką” z udziałem 320 uczniów i 50 osadzonych;
 • 16 kwietnia / Zespół Szkół nr 111 w Warszawie – spotkanie w ramach programu „Żyj poza klatką” z udziałem 90 uczniów;
 • 7 maja / Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łazach– spotkanie profilaktyczne „Żyj poza klatką” z udziałem 120 uczniów i warsztaty profilaktyczne z udziałem 30 rodziców i nauczycieli;
 • 21 i 22 maja /  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie – spotkania profilaktyczne „Żyj poza klatką” z udziałem 500 uczniów;
 • 24 maja / II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 150 uczniów;
 • 3 czerwca / Gimnazjum nr 1 w Cieszynie – spotkanie profilaktyczne „Żyj poza klatką” z udziałem 250 gimnazjalistów;
 • 20 czerwca / Dom Kultury „Świt” w Warszawie – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 800 uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych;
 • 1 października / Zespół Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 120 uczniów; Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego oraz Dom Dziecka w Pszczynie –program „Młodość bez narkotyków” z udziałem 150 licealistów i 25 wychowanków Domu Dziecka;
 • 2 października / Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybniku – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 140 gimnazjalistów;
 • 22 października / Zespół Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej – dwa spektakle multimedialne „Żyj poza klatką” dla 240 uczniów;
 • 23 października / Zespół Szkół nr 1 w Skoczowie – spotkania profilaktyczne „Żyj poza klatką” oraz „Młodość bez narkotyków” z udziałem 165 uczniów;
 • 5 listopada / Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – program profilaktyczny „Żyj poza klatką” z udziałem 150 uczniów;
 • 6 listopada / Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie – program profilaktyczny „Żyj poza klatką” z udziałem 120 uczniów oraz szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień dla nauczycieli;
 • 7 listopada / Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej – spotkanie profilaktyczne „Młodość bez narkotyków” z udziałem 200 uczniów;
 • 8 listopada / Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” – realizacja programu profilaktycznego „Żyj poza klatką” w ramach akcji „Narkotykowe dylematy” dla 350 uczniów lokalnych szkół ponadpodstawowych;
 • 28 listopada / Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łazach – spotkanie profilaktyczne „Żyj poza klatką” z udziałem 200 uczniów.

Rok 2012

 • 26 stycznia / Zespół Szkół w Widawie – dwa spektakle multimedialne „Żyj poza klatką” dla ponad 250 uczniów oraz spotkania z rodzicami i nauczycielami;
 • 15 marca / Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Luborzycy – spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” dla 140 gimnazjalistów; Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Krakowie – spotkanie z 40 uczniami;
 • 13 kwietnia / Zespół Szkół w Krzęcinie – spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” dla 130 gimnazjalistów;
 • 18 kwietnia / Publiczne Gimnazjum w Siemiątkowie – spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” z udziałem 130 uczniów;
 • 21 maja / Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach – spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” dla 160 uczniów;
 • 29-30 maja / Gimnazjum Nr 2 w Olsztynie – w spektaklach „Żyj poza klatką” uczestniczyło 270 uczniów;
 • 5-6 czerwca / Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum Nr 4 i Gimnazjum Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim – spotkania z 580 uczniami;
 • 13 czerwca / Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie – spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” z udziałem 150 uczniów;
 • 14 czerwca / Gimnazjum Gminne im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Dębem Wielkim – spotkanie i spektakl „Żyj poza klatką” dla 80 uczniów;
 • 13 września / Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu – spotkania ze 130 uczniami w ramach projektu „Żyj poza klatką”;
 • 14 września / Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Prywatne Gimnazjum Nr 2 oraz Samorządowe Gimnazjum Nr 3 w Bolesławcu – spotkania w ramach projektu „Żyj poza klatką” dla 700 gimnazjalistów;
 • 25 września / Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu – prelekcje dla 196 uczniów w ramach projektu „Żyj poza klatką” oraz spotkanie z 40 rodzicami;
 • 17 października / Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” dla 186 uczniów;
 • 18 października / Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu – spotkanie z 85 uczniami w ramach projektu „Żyj poza klatką”;
 • 23 października / Gimnazjum Nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rtm. Witolda Pileckiego w Warszawie – spotkanie z 60 gimnazjalistami w ramach mazowieckiej edycji projektu „Żyj poza klatką”;
 • 5 listopada / I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku – spektakl multimedialny „Żyj poza klatką” dla 90 uczniów;
 • 8 listopada / Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. A.E. Fieldorfaw Milanówku – spotkanie z 30 gimnazjalistami w ramach mazowieckiej edycji projektu „Żyj poza klatką”.