Przekaz

Kluczem do skutecznej profilaktyki jest forma komunikacji treści profilaktycznych, dynamicznie dostosowywana do stale zmieniającej się percepcji młodego człowieka. Realizując programy profilaktyczne od 2000 roku (dotychczas uczestniczyło w nich ponad 300 000 uczniów polskich szkół), jako pierwsi wypracowaliśmy atrakcyjną dla młodego człowieka formułę zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych (filmy animowane, sondy, prezentacje) oraz artystycznych (muzyka hip-hop z treściami profilaktycznymi).

Działania

Pragniemy zaproponować Państwu realizację dwóch programów profilaktyki uzależnień: „Młodość bez narkotyków” oraz „Żyj poza klatką”. Obydwa programy adresowane są do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych (klasy 5 i 6), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

„Młodość bez narkotyków“

90-minutowy program, adresowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest przystosowany do mniejszych grup (60-osobowych). Zawiera elementy wykładowe, dyskusyjne i warsztatowe. Nakierowany jest na interakcję z uczestnikami, pytania i odpowiedzi. W czasie zajęć uczniowie otrzymują informacje o zagrożeniach związanych z uczestnicwem w narkotykowej antykulturze, o bezpośrednich skutkach i innego rodzaju konsekwencjach zażywania chemicznych stymulantów. Nacisk kładziony jest na motywowanie do życia w trzeźwości i budowanie osobistego przekonania o wartości abstynencji jako postawy.

Zawartość merytoryczna spotkania:

 • Czym jest uzależnienie? Próba wspólnego znalezienia definicji;
 • Człowiek nie musi dojść do uzależnienia, by alkohol i narkotyki niszczyły jego życie;
 • Okolejach losu osób uzależnionych na konkretnych przykładach – „uczcie się na cudzych błędach i nie popełniajcie ich sami”;
 • Ukazanie możliwości znalezienia szczęścia i spełnienia w kontekście integralnego zrozumienia swego człowieczeństwa i swoich potrzeb;
 • Pytania i odpowiedzi;
 • Możliwość osobistych rozmów z prowadzącymi, rozprowadzanie materiałów w postaci ulotek, broszur, płyt CD.

„Żyj poza klatką”

90-minutowy multimedialny program profilaktyczny, adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także ostatnich klas szkoły podstawowej. Zawiera treści profilaktyczne – takie jak: wiedza o skutkach zażywania stymulantów, stopniowa degradacja osobowości, wezwanie do abstynencji i trzeźwego budowania filarów swojego życia – podane w sposób przystępny, dostosowany do poziomu percepcji tej grupy odbiorców. Treści te są przekazywane współczesnym, aczkolwiek niewulgarnym językiem młodzieżowym. Program składa się z kilku części: wykładowo-dyskusyjnej, multimedialnej (animacje i klipy filmowe) oraz muzycznej (muzyka rap, wykonywana na żywo). W programie „Żyj poza klatką“ mogą brać udział większe grupy (ponad 100-osobowe).

Zawartość merytoryczna spotkania:

 • Jak powstaje i czym jest uzależnienie,
 • Destrukcyjne działanie środków uzależniających na wszystkie sfery życia człowieka (fizyczną, psychiczną, społeczną),
 • Czy człowiek, który sięga po środki uzależniające krzywdzi tylko siebie,
 • Prawdziwe oblicze przemysłu narkotykowego,
 • Obalenie mitów funkcjonujących w świadomości młodzieży (narkotyki miękkie i twarde,
 • „Bezpieczne ćpanie” , „trawa nie uzależnia”, „ja jestem inny”, „dopalacze – wiem co biorę” itp.),
 • Jak wygląda leczenie i jakie jest prawdopodobieństwo zakończenia go sukcesem,
 • Uzasadnienie potrzeby poszukiwania pomocy od instytucji i osób trzecich,
 • Wskazanie alternatywnych obszarów poszukiwania szczęścia i spełnienia.