mgr Jacek Nerkowski

Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończył studia licencjackie na kierunku pedagogika ze specjalnością „opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną”. Tytuł magistra zdobył na kierunku pedagogika opiekuńcza o specjalizacji „socjoterapia”. Od 2006 roku współpracuje z Fundacją „Głos Ewangelii”, organizując i prowadząc programy profilaktyczne. Działalność tę prowadzi na terenie całej Polski, odwiedzając różnego typu szkoły i uczelnie, świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, domy dziecka, zakłady poprawcze, zakłady karne oraz parafie. Realizuje programy „Młodość bez narkotyków” oraz „Żyj poza klatką” jako prelegent oraz wykonawca muzyki rap. Od 2005 roku współtworzy zespół hip- hopowy „TDS” (Teoretycznie Dobry Squad), promujący życie bez nałogów oraz uniwersalne wartości humanistyczne. Zespół często występuje na imprezach i festiwalach mających na celu zapobieganie patologii społecznej. Jacek Nerkowski pracuje również jako terapeuta specjalistycznych usług opiekuńczych z ramienia Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy. Od 2008 roku szczęśliwy w związku małżeńskim.

Adam Sokół

Jacek Nerkowski

mgr Adam Sokół

Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku „resocjalizacja“ i Studium Trapii Uzależnień w Łodzi. Od 2000 roku pracuje z młodzieżą i dziećmi z grup ryzyka. Współtwórca programów prewencyjnych, z dużym doświadczeniem streetworkerskim, entuzjasta resocjalizacji w środowisku otwartym. Uczestnik kampanii społecznej „Wstań i walcz“, prowadzonej przez telwizję HBO. Prowadzi programy i zajęcia profilaktyczne w szkołach, klubach młodzieżowych, zakładach karnych, podczas festiwali rockowych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Realizator programów „Żyj poza klatką“ i „Młodość bez narkotyków“. Szkoli rodziców i kadry nauczycielskie. Fan Bliskiego Wschodu i sportów ekstremalnych. Gitarzysta rockowej formacji „Manta Birostris“. Żonaty.